KAI 8" Dressmaking Shears - Left Handed

By Kai
SKU: 11900

$23.95

2 in stock
Description
Dressmaking Shears 8" Left Handed - Kai - N5210L